O mne

V roku 2002 som bola vymenovaná za úradnú prekladateľku a úradnú tlmočníčku pre slovinský jazyk.

Som zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Poskytujem vyhotovenie súdneho prekladu všetkých druhov dokumentov. Často úradne tlmočím.

Preklady

Poskytujem profesionálne preklady všeobecných a odborných textov zo slovenského do slovinského jazyka a opačne.

Komerčný preklad

  • preklad odborných textov
  • preklad bežných textov
  • jazyková korektúra

Súdny preklad

  • overený preklad
  • súdno-znalecký preklad

Tlmočenie

Profesionálne tlmočenie zo/do slovinského jazyka

  • konzekutívne tlmočenie
  • simultánne tlmočenie
  • úradné tlmočenie

Kontakt

Mgr. Anežka Kočalková

Pod Hôrkami 20

976 96 Medzibrod

SLOVAKIA

Telefón: +421 903 938 716

e-mail: info@slovincina.sk

IČO: 40368530

DIČ: 1042543348